Personuppgiftspolicy

När du bokar vistelse hos oss samtycker du till att vi, i enlighet med tillämplig lagstiftning, behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss.

Vi samlar, lagrar och bearbetar dina uppgifter för att kunna genomföra och administrera din bokning och för framtida krav samt för att förse dig med vår service. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ingående av detta avtal och för att senare fullgöra avtalet.

Vi kan komma att lagra uppgifter om din titel, ditt namn, ditt kön, din e-mailadress, postadress, leveransadress (om annan än postadressen), ditt telefonnummer och mobilnummer.

Vi kommer att använda oss av uppgifterna som du ger till oss för att hantera din bokning och till att förse dig med den service och information som vi erbjuder på vår webbsida och som du önskar. Under förutsättning att du har lämnat ditt samtycke kan vi också använda dina personuppgifter för marknadsföring av vår verksamhet.

Vi kommer att lagra dina personuppgifter under en tid om 3 år räknat från dess att avtalet fullföljts.

Du har rätt att en gång per år, utan kostnad, efter skriftlig begäran, få del av vilka uppgifter som registrerats, uppgift om hur dessa används, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du kan också invända mot behandling av dina personuppgifter liksom framföra eventuella klagomål i fråga om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen.